Zespół

Informacje o zespole


Wojciech Pitura

Wojciech Pitura

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Jest certyfikowanym trenerem symulacji biznesowych przez 10 lat prowadził lekcje, zajęcia, szkolenia z wykorzystaniem gier decyzyjnych dla uczniów, studentów, pracowników firm. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu gier decyzyjnych/symulacji biznesowych dla uczniów i studentów, a także doświadczenie biznesowe wynikające z pełnionych funkcji członka Komitetu Inwestycyjnego Innofund oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Doktorant Szkoły Głównej Handlowej. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2® Foundation.

Elżbieta Szczepaniak

Elżbieta Szczepaniak

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie gdzie przez 10 lat prowadziła szkolenia i zajęcia dydaktyczne z ekonomii, marketingu, przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto, zajmuje się współpracą międzynarodową. Kierowała Centrum Studiów Międzynarodowych WSIiZ. Brała udział i koordynowała krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne i szkoleniowe skierowane do młodzieży oraz pracowników MŚP. Posiada certyfikat z zarządzania projektami PRINCE2® Foundation. Ukończyła szkolenie Gamification Uniwersytetu Pennsylwania z zakresu grywalizacji (wykorzystanie elementów gier m.in. w edukacji).

Paweł Cudek

Paweł Cudek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie programistyczne w projektowaniu systemów i aplikacji dedykowanych w tym m.in. symulacji biznesowych. Realizował projekty m.in. dla Swisscom, Wojskowej Akademii Technicznej, Millenium Hall, Partners in Progress, Designer. Doktorant w Polskiej Akademii Nauk. Posiada duże doświadczenie w zakresie: programowania w językach Java (aplikacje mobilne), JavaScript, C++, PHP, C#, CSS, jQuery, baz danych: MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, technologii: Bootstrap, XML, JSON, środowisk programistycznych i projektowych: Visual Studio, Android Studio, Eclipse, Enterprise Architect.

© 2018 | Revas