Serwis IT

Branżowa symulacja biznesowa “Serwis IT” jest przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych uczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w klasach o profilu informatycznym. Dzięki wykorzystaniu symulacji na lekcjach, uczniowie w praktyczny sposób poznają tajniki prowadzenia serwisu IT. Każdy uczeń wcieli się w rolę współwłaściciela serwisu IT i będzie podejmował szereg decyzji, z którymi na co dzień zmagają się właściciele serwisów IT w realnym życiu. Elementem motywującym będzie możliwość konkurowania z innymi serwisami IT prowadzonymi przez innych uczniów – kolegów z klasy. Zadaniem uczniów będzie analizowanie rynku w celu dopasowywania oferty swojego serwisu do wymagań klientów, monitorowanie działań konkurencji i zarządzanie serwisem IT w taki sposób, by nie tylko osiągać zysk, ale również utrzymywać na wysokim poziomie jakość świadczonych usług, a także zadowolenie zarówno klientów jak i swoich pracowników.

Symulacja biznesowa pozwala realizować efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Zakres decyzji:

  Ustalenie oferty usług serwisu
  Wyposażenie stanowisk w wymagane sprzęty
  Wybór dostawców części
  Zatrudnienie pracowników oraz ustalenie ich wynagrodzeń
   Ustalenie cen i rabatów
  Reklama warsztatu w mediach tradycyjnych i internetowych

WIDOK GRY

© 2018 | Revas