Biuro podróży

Branżowa symulacja biznesowa “Biuro podróży” jest przeznaczona dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych uczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w klasach o profilu turystycznym. Dzięki wykorzystaniu symulacji na lekcjach, uczniowie w praktyczny sposób poznają tajniki prowadzenia biura podróży. Każdy uczeń wcieli się w rolę współwłaściciela biura podróży i będzie musiał podejmować szereg decyzji, z którymi na co dzień zmagają się właściciele biur podróży w realnym życiu. Elementem motywującym będzie możliwość konkurowania z biurami podróży prowadzonymi przez innych uczniów – kolegów z klasy. Zadaniem uczniów będzie analizowanie rynku w celu dopasowywania oferty swojego biura do wymagań klientów, monitorowanie działań konkurencji i zarządzanie biurem podróży w taki sposób, by nie tylko osiągać zysk, ale również utrzymywać na wysokim poziomie jakość świadczonych usług, a także zadowolenie zarówno klientów jak i swoich pracowników.

Symulacja biznesowa pozwala realizować efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Zakres decyzji:

  Zakup sprzętu
  Zatrudnienie pracowników
  Reklama w mediach tradycyjnych
  Reklama w mediach internetowych
   Ustalenie ceny

Branżowa Symulacja Biznesowa biuro podróży
Ekspert - Agnieszka Słocka
Ekspert - Agnieszka SłockaKierownik biura podróży "Barbara travel" w Rzeszowie

WIDOK GRY

© 2018 | Revas