Konkurs ekonomiczny

Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie będą realizowane z wykorzystaniem branżowej symulacji biznesowej “Warsztat samochodowy” dla Techników i Szkół Zawodowych oraz “Biuro podróży” dla Liceów Ogólnokształcących, dzięki którym uczniowie będą podejmować realistyczne decyzje decyzje biznesowe. W ramach symulacji uczniowie będą zajmować się m.in.: tworzeniem stanowisk, zakupem sprzętu, zamawianiem części, wyposażania zakładu oraz poczekalni, zatrudnianiem pracowników, ustalaniem pakietów wynagrodzeń, szkoleń, a także wykorzystaniem w swoim biznesie reklamy tradycyjnej oraz internetowej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie zostały podzielone na dwie kategorie, I kategoria – Licea ogólnokształcące oraz II kategoria – Technika oraz Szkoły Zawodowe.

Uczniowie chcący wziąć udział w Szkolnych Mistrzostwach Menedżerskich powinni zgłosić zespół składający się z trzech osób. Każdy zespół uczniowski będzie usiał podejmować decyzje biznesowe w tygodniowych okienkach decyzyjnych. Najlepsze zespoły uczniowskie zostaną zaproszone na finały, które odbędą się w Rzeszowie w czerwcu 2018 roku.


Rekrutacja

Rekrutacja do Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich trwa od 26.02.2018 do 09.03.2018 i jest skierowana do uczniów szkół średnich z całej Polski. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch kategoriach:

  1. Licea ogólnokształcące
  2. Szkoły zawodowe (technika oraz szkoły branżowe)

Nauczyciel zgłasza zespół do udziału w konkursie poprzez:

  • Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-line
  • Przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego wniosku wraz z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły (skan)

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie utworzona lista zespołów przyjętych do konkursu oraz lista rezerwowa, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji zespołu wcześniej zakwalifikowanego. Informacje o zakwalifikowaniu się szkoły do projektu zostaną przesłane drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.


Partnerzy strategiczni

 


Patronat honorowy


Patronaty

 
 
 
 


Symulacje wykorzystywane w konkursie

Branżowa Symulacja Biznesowa “Biuro podróży” to symulacja przeznaczona do wykorzystania na lekcjach z prowadzenia działalności gospodarczej w branży turystycznej. W ramach symulacji uczestnicy podejmują decyzje dotyczące m.in.: tworzenia stanowisk, zakupu sprzętu, zamawiania zasobów, wyposażania biura oraz poczekalni, zatrudniania pracowników, ustalania pakietów wynagrodzeń, szkoleń, a także wykorzystania w swoim biznesie reklamy tradycyjnej oraz internetowej. Więcej

Branżowa symulacja biznesowa “Warsztat samochodowy “to symulacja przeznaczona do wykorzystania na lekcjach z prowadzenia działalności gospodarczej w branży samochodowej. W ramach symulacji uczestnicy podejmują decyzje dotyczące m.in.: tworzenia stanowisk, zakupu sprzętu, zamawiania części, wyposażania zakładu oraz poczekalni, zatrudniania pracowników, ustalania pakietów wynagrodzeń, szkoleń, a także wykorzystania w swoim biznesie reklamy tradycyjnej oraz internetowej. Więcej


Harmonogram konkursu


Organizatorzy

INUP Koalicja Startupów
Organizacja działająca na rzecz rozwoju ekosystemu startupowego w regionie od kwietnia 2016 roku, formalnie w charakterze fundacji non-profit. Celem fundacji jest promocja osiągnięć regionalnych startupów, budowanie środowiska, prowadzenie dialogu z biznesem oraz administracją jak również edukacja w zakresie przedsiębiorczości i tworzeniu innowacji. Aktywność fundacji przejawia się w ramach udziału w debatach, organizowaniu różnych wydarzeń (m.in. startup weekendów, barcampów), jak również w udzielaniu wsparcia merytorycznego przez członków fundacji w różnego rodzaju inicjatywach społecznych i edukacyjnych.

REVAS
Start-up, który zajmuje się tworzeniem branżowych symulacji biznesowych dla nauczycieli szkół średnich w Polsce i za granicą do wykorzystania na lekcjach z szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Dzięki symulacjom uczniowie mają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych, poprzez zarządzanie przedsiębiorstwem w jednej z wybranych branż np. biuro podróży, warsztat samochodowy, firma transportowa, salon fryzjerski, salon kosmetyczny, serwis it. Branżowe Symulacje Biznesowe Revas są wykorzystywane w wielu szkołach i uczelniach w Polsce, a opinie uczniów i nauczycieli korzystających z narzędzi są bardzo pochlebne.

Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie są współfinansowane przez Narodowy Bank Polski w ramach edukacji ekonomicznej.


Kontakt

Informacje na temat konkursu można uzyskać

Elżbieta Szczepaniak
eszczepaniak@revas.pl
+48 574 933 233

Informacje na temat symulacji można uzyskać

Wojciech Pitura
wpitura@revas.pl
+48 502 419 206

© 2018 | Revas