ZGŁOŚ ZESPÓŁ UCZNIOWSKI
Wypełnij poniższy formularz
DANE SZKOŁY

Liceum ogólnokształcąceSzkoła zawodowa

DANE NAUCZYCIELA (opiekuna zespołu)
DANE CZŁONKÓW ZESPOŁU (uczniów)
UCZEŃ 1
UCZEŃ 2
UCZEŃ 3
Informujemy, że dane są przekazywane dobrowolnie. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

© 2018 | Revas