Polityka prywatności

Korzystając z usług serwisu internetowego powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Gromadzenie i Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego https://www.revas.pl/pl/home/ przetwarzane są przez REVAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce (adres Jasionka 954E, 36-002 Jasionka) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegoprowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638640, posiadającą NIP: 5170376971 oraz numer identyfikacyjny REGON: 365460300, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN.

Informacje podawane przez użytkownika przy zakładaniu konta w serwisie:
Aby w pełni korzystać z usług oferowanych przez serwis wskazane jest dokonanie rejestracji. W takich przypadkach prosimy o podanie w formularzu danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e¬mail. Będziemy je przechowywać z danymi konta. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług.
Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób, które zajmują się administracją bazy danych.
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zgromadzone dane osobowe nie są sprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie mogą dotyczyć głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

W jaki sposób korzystamy z pozyskanych informacji:

Udostępnianie, ulepszanie i rozwijanie naszych usług.
Dostępność tych informacji pozwala nam utrzymywać Usługi, personalizować treści i sugerować użytkownikom różne rozwiązania, gdyż to właśnie dzięki gromadzonym informacjom rozumiemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z interesujących ich elementów Usług oraz zasobów. Używamy też informacji, które zbieramy, aby oferować różnego rodzaju ułatwienia i propozycje.

Komunikacja z Użytkownikiem
Korzystamy z informacji na temat Użytkownika przy wyborze wysyłanych treści marketingowych, w prowadzonej komunikacji na temat usług i w celu informowania o stosowanych przez nas zasadach i regulaminach. Używamy ich również, aby odpowiadać na Twoje prośby o kontakt.

Wyświetlanie monitorowanie reklam i usług
Używamy posiadanych informacji, aby doskonalić nasze systemy reklamowe i pomiarowe, co z kolei ma na celu wyświetlanie interesujących użytkownika reklam zarówno w obrębie serwisu, jak i poza nim, oraz mierzenie skuteczności i zasięgu – tak reklam, jak i usług.
Świadczymy i wspieramy Usługi za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, stosując je w każdej z opisanych tu dziedzin wykorzystywania informacji o użytkownikach

Polityka cookies i innych podobnych technologii

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
4) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
1) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
3) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
4) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
5) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługiplików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych, którzy z nami współpracują.

Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Wezwania i nakazy sądowe oraz zapobieganie szkodom
Zastrzegamy sobie prawo do uzyskiwania dostępu do informacji użytkownika, przechowywania ich i udostępniania w przypadku wezwań i nakazów sądowych, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Może to dotyczyć również wezwań i nakazów z jurysdykcji spoza terytorium Polski, w przypadku których w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi. Zastrzegamy sobie również prawo do uzyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że jest to niezbędne do wykrycia oszustw i innych działań niezgodnych z prawem, zapobieżenia tego typu działaniom lub zniwelowania ich skutków, do ochrony nas, Użytkownika i innych osób, w tym w ramach dochodzeń, a także do zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Możemy na przykład przekazywać innym podmiotom informacje o wiarygodności konta użytkownika, mając na względzie zapobieganie oszustwom i nadużyciom, tak w obrębie naszego serwisu, jak i poza nim. Uzyskiwane przez nas informacje mogą być wyświetlane, przetwarzane i zachowane przez dłuższy czas, jeżeli są one przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń dotyczących naruszeń naszych warunków lub zasad, albo jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom. Zastrzegamy sobie również prawo do przechowywania informacji o kontach zablokowanych w wyniku naruszenia naszego regulaminu przez co najmniej rok w celu zapobiegania kolejnym naruszeniom i innym przypadkom łamania naszego regulaminu.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka prywatności może być zmieniana. Najbardziej aktualna wersja polityki będzie regulować nasze korzystanie z informacji i będzie zawsze dostępna pod adresem internetowym https://www.revas.pl/pl/politykaprywatnosci. Jeżeli dokonamy zmiany tej polityki, będziemy informować użytkowników serwisu o tym fakcie na łamach serwisu, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail powiązany z kontem. Poprzez kontynuowanie dostępu lub korzystania z Usług po wejściu tych zmian w życie, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienioną treścią Polityki Prywatności.

© 2018 | Revas