Fabryka łożysk

Branżowa symulacja biznesowa “Fabryka łożysk” jest przeznaczona dla szkół i uczelni uczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej o kierunkach związanych z produkcją. Dzięki wykorzystaniu symulacji na zajęciach, uczestnicy w praktyczny sposób poznają tajniki prowadzenia fabryki łożysk. Uczestnicy wcielą się w rolę współwłaściciela fabryki łożysk i będą musieli podejmować szereg decyzji, z którymi na co dzień zmagają się właściciele fabryk łożysk w realnym życiu. Elementem motywującym będzie możliwość konkurowania z fabrykami łożysk prowadzonymi przez innych uczestników – kolegów z grupy/klasy. Zadaniem uczestników będzie analizowanie rynku w celu dopasowywania oferty swojej fabryki łożysk do wymagań klientów, monitorowanie działań konkurencji i zarządzanie agencją w taki sposób, by nie tylko osiągać zysk, ale również utrzymywać na wysokim poziomie jakość świadczonych usług, a także zadowolenie zarówno klientów jak i swoich pracowników.

Symulacja biznesowa pozwala realizować efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Zakres decyzji:

  Zakup sprzętu
  Zatrudnienie pracowników
  Reklama w mediach tradycyjnych
  Reklama w mediach internetowych
   Ustalenie ceny

WIDOK GRY

© 2018 | Revas