EGZAMIN

Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

Proszę podać, ilu pracowników należy zatrudnić, aby wskazane usługi mogły zostać zrealizowane przy założeniu, że miesięczna liczba roboczogodzin dla pracownika wynosi 160.

Usługa 1: Popyt = 125, Liczba roboczogodzin = 2

Usługa 2: Popyt = 70, Liczba roboczogodzin = 1.4

Usługa 3: Popyt = 85, Liczba roboczogodzin = 0.3
Zakup stanowiska przekłada się na jego dostępność:
Proszę wskazać na co wpływa premia pracownika:
Kiedy można zwolnić pracownika?
Dlaczego w zakładce "SPRZEDAŻ" nie widzę usługi, na którą się przygotowywałem i chciałem ją sprzedawać?
Czy marża na części może zostać ustawiona na zero?
Pożyczka awaryjna jest:
Na jak długi okres można wziąć kredyt?
Co oznacza utracona sprzedaż?
Co wpływa na zadowolenie pracowników?
Proces zamawiania gry jest następujący:
Skąd wziąć id gry i klucze licencyjne dla graczy?
Co oznaczają przycisk zablokuj/odblokuj w prowadzącym?
Ile symulacji może zamawiać nauczyciel w ramach posiadanej licencji rocznej?
Czym różni się karta wyników od skumulowanej karty wyników?
Imię i nazwisko:

© 2017 | Revas