Utworzenie działu B&R w firmie

PM Revas symulacja zarządzania projektami “Utworzenie działu B&R w firmie” jest przeznaczona do prowadzenia szkoleń oraz zajęć związanych z kształceniem umiejętności dotyczących zarządzania projektami. Dzięki symulacji użytkownicy w praktyczny sposób poznają tajniki prowadzenia projektu związanego z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Każdy użytkownik wcieli się w rolę Project Managera i będzie musiał podejmować decyzje związane z prowadzeniem projektu od mementu planowania, aż po doprowadzenie do zrealizowania projektu. Każdy z użytkowników będzie otrzymywał informacje o poziomie posiadanych kompetencji w zakresie prowadzenia projektu.
PM Revas posiada również funkcję rekrutacyjną, którą można wykorzystać na etapie rekrutowania pracowników na stanowisko Project Managera. Symulacja w sposób obiektywny jest w stanie przedstawić poziom kompetencji kandydata i skonfrontować z deklaracjami wskazanymi w CV.

Zakres decyzji:

  Przydział pracowników do projektu
  Przydział zasobów do projektu
  Zakup potrzebnych zasobów nie będących w posiadaniu
  Reakcja na pojawiąjące się ryzyka
  Kontrola zakresu, czasu i budżetu projektu.

© 2018 | Revas