artykuł
Etat czy własna firma? Jak rozwiązać dylemat ucznia szkoły zawodowej?
Slider

Nawet 80% firm w Polsce upada w pierwszym lub drugim roku działalności. Poszukiwaniem rozwiązania tego problemu zajął się Revas – startup edukacyjny, który za cel postawił sobie zmianę sposobu kształcenia młodych w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Założycielami są Wojciech Pitura, Elżbieta Szczepaniak i Paweł Cudek, którzy pracując na uczelni zauważyli ten niepokojący trend wśród firm na początkowym etapie działalności. Według nich taki stan rzeczy podyktowany jest wieloma czynnikami, natomiast zidentyfikowali oni dwa, z ich punktu widzenia, zasadnicze problemy:

  1. Wyobrażenie o biznesie, a rzeczywistość. Wielu młodych ludzi zapytanych z czym kojarzy im się własna firma wymienia jednym tchem: super samochód, biuro, spotkania biznesowe, wyjazdy zagraniczne, wakacje na jachcie itp. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna: w początkowym okresie prowadzenia biznesu jest bardzo dużo pracy, niewiele czasu wolnego, nieustabilizowane przychody i niejednokrotnie brak zysków. I tutaj jest pierwszy problem, z którym młodzi ludzie sobie nie radzą. Zakładają firmę z myślą o wszystkich korzyściach, a rzeczywistość niejednokrotnie sprowadza ich na ziemię. Wówczas ci, którzy nie byli na to przygotowani najczęściej poddają się i zamykają swój wymarzony biznes.
  2. Programy nauczania naszpikowane teorią. Każda część modelu biznesowego sprowadzona jest do kartki papieru, ewentualnie arkusza kalkulacyjnego, który „wszystko przyjmie”. Największa praktyka szkolna sprowadza się do uzupełnienia biznesplanu przedsięwzięcia biznesowego. Niewiele jest też narzędzi dających możliwość nauki poprzez podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych, reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe oraz mierzenie się z wynikami przedsiębiorstwa, również tymi negatywnymi.

Wiele godzin rozmów i analiz założycieli sprowadzało się do pytania: w jaki sposób można zmienić podejście do nauczania szerokorozumianej przedsiębiorczości? Z pomocą przyszedł Tomek, były student właścicieli startupu, a dzisiaj ich kolega, który jest pilotem samolotu pasażerskiego w jednej z linii lotniczych. Zapytali go kiedyś jak to się dzieje, że samoloty, tak skomplikowane maszyny, nie spadają (a przynajmniej niezbyt często), podczas gdy firmy upadają tak często? A przecież zarówno samolot jak i firmę prowadzi człowiek. Tomek zaprezentował sposób szkolenia pilotów, który jest w głównej mierze oparty o szkolenia z wykorzystaniem symulatorów lotu dedykowanych konkretnym maszynom. Wtedy pomyśleli o stworzeniu symulatora do szkolenia „pilotów biznesu” i tak powstały branżowe symulacji biznesowe Revas.

Branżowa Symulacja Biznesowa biuro podróży

Branżowe Symulacje Biznesowe to programy komputerowe do nauki przedsiębiorczości, zarządzania firmą i kształtowania kompetencji kluczowych, dające uczestnikom możliwość nauki poprzez podejmowanie realistycznych decyzji biznesowych w wybranej branży. Dają one uczestnikom możliwość holistycznego spojrzenia na biznes, dzięki czemu lepiej rozumieją oni zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i mechanizmy rynkowe, a także mogą eksperymentować ze strategiami biznesowymi w bezpiecznym, wirtualnym środowisku. Uczniowie, biorąc udział w symulacji, wcielają się w rolę menedżerów firm i przechodzą przez proces decyzyjny, w ramach którego:

  • otrzymują informacje rynkowe (popyt na poszczególne usługi, liczbę roboczogodzin wykonania każdej usługi, ilość materiałów zużywanych do wykonania usługi, minimalne wynagrodzenie na rynku, koszty działań marketingowych w różnych mediach),
  • dokonują analizy danych rynkowych w celu podjęcia decyzji zgodnie z obraną strategią,
  • podejmują decyzje biznesowe, które są zestawiane z decyzjami podejmowanymi przez właścicieli konkurencyjnych firm (kolegów i koleżanek z klasy),
  • wysyłają decyzje na serwer, gdzie z wykorzystaniem algorytmów matematycznych symulowane są mechanizmy rynkowe,
  • otrzymują wyniki podjętych decyzji, które stają się sytuacją początkową w kolejnej rundzie decyzyjnej.

Podejmowanie decyzji przez graczy odbywa się w warunkach konkurencji. Wszystkie zespoły zlokalizowane w jednej grze konkurują ze sobą. Zmieniając decyzje w zakresie ceny czy jakości usług zespoły walczą o to, by klient przyszedł do ich firmy, a nie do przedsiębiorstwa zarządzanego przez ich kolegów czy koleżanki.

Po każdej rundzie decyzyjnej uczniowie otrzymują informację zwrotną pokazującą skutki podjętych decyzji w formie karty wyników, która ukazuje aktualny ranking wirtualnych firm. Ważną zaletą symulacji jest właśnie to, że uczestnicy zajęć w krótkim czasie od momentu podjęcia decyzji otrzymują feedback przedstawiający skutki ekonomiczne podjętych decyzji. Karta wyników bierze pod uwagę różne aspekty działalności firmy – wynik finansowy, zadowolenie klientów i pracowników, rozwój firmy i zadłużenie. Dzięki temu uczniowie uświadamiają sobie, że prowadzenie firmy nie może dążyć jedynie do maksymalizacji zysku, a zrównoważony rozwój wymaga dbania o wszystkie aspekty biznesu. Oprócz karty wyników uczniowie otrzymują również raport z realizacji planu sprzedażowego, wykorzystania czasu pracowników,  sprzętu i zasobów etc. Zadaniem uczniów jest analiza otrzymanych danych, wyciąganie wniosków i korygowanie strategii. Decyzje podzielone są na miesięczne okresy (rundy), których w symulacji jest dwanaście. Pełny cykl odwzorowuje pierwszy rok działalności przedsiębiorstwa, który jest kluczowy dla przetrwania firmy na rynku.

Symulacje dają doświadczenie najbliższe prowadzeniu prawdziwej firmy, dzięki czemu uczestnicy mogą lepiej zrozumieć z czym wiąże się bycie przedsiębiorcą – regularną pracą, podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem problemów, odpowiedzialnością. Po przejściu przez symulację weryfikują oni obraz przedsiębiorcy, który mieli do tej pory  w swoich głowach i będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia własnej działalności.

Dzięki wykorzystaniu symulacji biznesowych w procesie kształcenia przyszłych przedsiębiorców dajemy młodym ludziom możliwość usiąść za sterami firmy, podejmować realistyczne decyzje biznesowe i sprawdzać ich konsekwencje bez ponoszenia prawdziwych konsekwencji popełnianych błędów. Istnieje zatem realna szansa na poprawienie statystyk dotyczących upadających działalności gospodarczych w wyniku wprowadzenia proponowanych rozwiązań do szkół.

Prezentowane symulacje są przeznaczone dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmioty z szeroko rozumianej przedsiębiorczości m.in. podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Dostęp do branżowych symulacji biznesowych można uzyskać na stronie www.revas.pl.

© 2018 | Revas