Cel projektu

Celem projektu grantowego jest pobudzenie aktywności podmiotów i osób z różnych sektorów i ich wspieranie w poszukiwaniu, rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań (innowacji społecznych) na rzecz przechodzenia młodych ludzi, urodzonych w latach 1990 – 1999, z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Planowane efekty: Innowacja społeczna w postaci symulacji biznesowej rozpoczynanie działalności gospodarczej.
Wartość projektu: 67 200 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 67 200 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.01.2018

Innowacja społeczna BiznesStart testowana jest w ramach projektu grantowego “Akcja Inkubacja”

Kontakt

Biuro projektu

Revas sp. z.o.
35-302 Rzeszów
ul. Litewska 10/9
e-mail:  kontakt@revas.pl
Tel: +48 17 300 04 44

Wojciech Pitura

Kierownik projektu
e-mail:  wpitura@revas.pl
kom: + 48 502 419 206

© 2018 | Revas