REVAS otrzymał „Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018″ w kategorii „Innowacje w edukacji”. Prestiżowe wyróżnienie przyznano za innowacyjny projekt edukacyjny – Branżowe Symulacje Biznesowe.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju jest ogólnopolskim wyróżnieniem, które pozwala docenić najbardziej innowacyjne projekty realizowane przy udziale środków z programów unijnych. Nagrodzonymi mogą zostać polskie placówki naukowe, instytucje i firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz samorządy, podległe im spółki, a także prywatne i państwowe firmy przyczyniające się swoimi nowatorskimi działaniami i inwestycjami do zrównoważonego rozwoju Polski.

Wirtualny biznes, realne kompetencje

Branżowe Symulacje Biznesowe to narzędzie wykorzystywane przez szkoły i uczelnie do nauki przedsiębiorczości. W wirtualnej rzeczywistości uczniowie i studenci wcielą się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną lub usługową w jednej z wybranych branż. Użytkownicy zyskują możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a nauka przedsiębiorczości staje się bardziej praktyczna. Również firmy sektora prywatnego decydują się na wykorzystanie symulacji do podnoszenia kwalifikacje swoich pracowników w zakresie kompetencji miękkich, takich jak logiczne myślenie, analiza danych czy rozwiązywanie problemów. „Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów grywalizacji mają za zadanie zaangażować uczestników wirtualnej rozgrywki toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.” – wyjaśnia Wojciech Pitura, Prezes REVAS. „

 W gronie najlepszych

„To olbrzymie wyróżnienie dla całego zespołu.” – podkreśla Pitura. „Cieszymy się, że znaleźliśmy się wśród laureatów charakteryzujących się innowacyjnością, którzy z odwagą patrzą w przyszłość i są najlepszymi reprezentantami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.” – dodaje. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznana została po raz trzeci. Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej gali w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, podczas prestiżowego wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom prowadzonym  w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje – Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Politechnika Białostocka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Lubelska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Amica, Gedeon Richter, PONAR Wadowice S.A.

© 2018 | Revas