Agencja interaktywna

Branżowa symulacja biznesowa “Agencja interaktywna” jest przeznaczona dla szkół i uczelni uczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej o kierunkach marketingowo – technicznych. Dzięki wykorzystaniu symulacji na zajęciach, uczestnicy w praktyczny sposób poznają tajniki prowadzenia agencji interaktywnej. Uczestnicy wcielą się w rolę współwłaściciela agencji interaktywnej i będą musieli podejmować szereg decyzji, z którymi na co dzień zmagają się właściciele agencji interaktywnej w realnym życiu. Elementem motywującym będzie możliwość konkurowania z agencjami interaktywnymi prowadzonymi przez innych uczestników – kolegów z grupy/klasy. Zadaniem uczestników będzie analizowanie rynku w celu dopasowywania oferty swojej agencji interaktywnej do wymagań klientów, monitorowanie działań konkurencji i zarządzanie agencją w taki sposób, by nie tylko osiągać zysk, ale również utrzymywać na wysokim poziomie jakość świadczonych usług, a także zadowolenie zarówno klientów jak i swoich pracowników.

Symulacja biznesowa pozwala realizować efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Zakres decyzji:

  Zakup sprzętu
  Zatrudnienie pracowników
  Reklama w mediach tradycyjnych
  Reklama w mediach internetowych
   Ustalenie ceny

WIDOK GRY

© 2018 | Revas