Projekty realizowane przez Revas sp. z o.o.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w formie platformy edukacyjnej zawierającej branżowe symulacje biznesowe.  W ramach projektu innowacja zostanie wprowadzona na rynek polski i zostaną podjęte próby wprowadzenia produktu do krajów europejskich. Projekt jest realizowany w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Instytucja Pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Planowane efekty: Wdrożenie na rynek Branżowych Symulacji Biznesowych dla szkół, uczelni oraz firm szkoleniowych.
Wartość projektu: 1 018 105.54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 799 584.80 PLN

Celem projektu jest ułatwianie przejścia z edukacji na rynek pracy lub podjęcie aktywności zawodowej poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczącej organizowania działalności gospodarczej wśród uczniów kończących szkołę średnią. Innowacja społeczna dotyczy wprowadzenia nowego podejścia do nauczania przedsiębiorczości z wykorzystaniem wypracowanej symulacji biznesowej dostosowanej do nowej podstawy programowej, w ramach której odbiorcy (uczniowie) będą podejmować realistyczne decyzje zmierzające do założenia własnej działalności gospodarczej.