REVAS jest współorganizatorem konkursu „Wirtualny Menedżer”, który został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.